Synchronie en Verbinding bij Adoptie

 

en wat eraan voorafgaat

 

 

 

Eugénie Smits van Waesberghe

 

Wilhelminagebouw in Beilen 7-11-2019 15:00 - 17:15 uur

 

Formulier invullen
Accreditatie NVRG en SKJ 2 punten

 

Synchronie verbindt mensen met elkaar en maakt dat zij met elkaar samenwerken. Ook zorgt synchronie voor balans en daardoor draagt het bij aan het (herstel van) contact tussen mensen. Worden in een systeem elementen weggenomen of nieuwe aspecten toegevoegd dan zorgt dat per definitie voor een verstoring van het evenwicht. Dit geldt ook voor mensen die samen een systeem vormen, of dat nou een maatschappij is, een bedrijf of organisatie, een familie, de buurt of het gezin. Bij afstand ter adoptie is dit bij uitstek het geval. Dan is het zaak om dat wat ontbreekt gelijke aandacht te geven als hetgeen aanwezig is, bijvoorbeeld de biologische ouders die afwezig zijn én de nieuwe ouders die de zorg voor het kind overnemen. In de twintigste eeuw zijn in Nederland tienduizenden moeders, vaders en kinderen van elkaar gescheiden. Veel van die kinderen kwamen in adoptiegezinnen terecht. Aanvankelijk werd de aandacht vooral gericht op de adoptieouders en het adoptiegezin. In de loop van de jaren ’70 en ’80 kwam met het vorderen van de kennis over de ontwikkeling van het kind en het belang van hechting de realisatie dat aan adoptie iets essentieels voorafgaat, namelijk de scheiding tussen het kind en zijn ouders. Mede onder invloed van de toenemende kennis over de oorzaken van trauma, de gevolgen (ACE studies jaren ’90) en het belang van een systemische benadering, begon men zich te realiseren dat zogeheten Nederlandse afstandsmoeders, afstandsvaders en gewezen afstandskinderen trauma hebben opgelopen door een – soms levenslange, door de omgeving opgelegde - scheiding, ingegeven door goede bedoelingen maar met ingrijpende gevolgen voor de emotionele, sociale en fysieke gezondheid van de direct betrokkenen. Wat kunnen we leren van deze vaderlandse geschiedenis?

 

Drs. Eugénie M.O. Smits van Waesberghe is orthopedagoog, gezinsbehandelaar, psychosociaal therapeut en (adoptie)coach. Ze is in 1965 geboren in doorgangshuis Moederheil te Breda. Bij haar geboorte werd zij meteen bij haar moeder weggehaald, waarna zij twaalf maanden werd verpleegd in het doorgangshuis. Ze was een jaar toen ze naar een pleeggezin ging. Zij onderging toen een totale naamsverandering terwijl de wettelijk adoptie rondkwam toen zij vijf jaar was. Eugénie ging op zoek naar antwoorden toen zij de vijftig naderde en ontdekte dat er nog nooit diepgaand onderzoek is uitgevoerd naar de Nederlandse adoptiegeschiedenis. In 2014 startte ze haar eigen – journalistieke en deels wetenschappelijke - project en op basis van haar bevindingen schreef zij het boek ‘Schoot vol tranen’ dat op 14 november 2018 is gepubliceerd. Het boek is aangeboden aan de ministeries van Veiligheid & Justitie VWS alsmede aan mevrouw Vera Bergkamp die namens coalitiepartij D’66 in het parlement zit. Eugénie zet zich in voor kennisdeling en daarnaast maakt zij zich sterk voor onderzoek door de overheid. Parallel aan deze missie streeft zij naar maatschappelijke erkenning want volgens haar is dit noodzakelijk om te komen tot heling van individuele en collectieve traumatiek. Toegespitst op de hulpverlening begint erkenning met de waarneming en realisatie dát er iets ontbreekt en dit uit te spreken, te benoemen. ‘Jouw geboortemoeder is er niet.’ Jouw geboortevader is er niet’ ‘Jouw geboortefamilie is niet in jouw leven.’ Meer dan zestig jaar is er maatschappij breed © Eugénie Smits van Waesberghe, 2018. All rights reserved.

 

 

 

gezwegen over de negatieve gevolgen van de Adoptiewet die in 1956 werd ingevoerd in ons land. Herkomstfamilies werden gedwongen om te zwijgen evenals de moeders en vaders in kwestie. Het (volwassen) kind dat werd afgestaan en later geadopteerd, had en heeft überhaupt geen woorden voor wat er is gebeurd. De negen maanden in de baarmoeder – vaak gepaard gegaan met de nodige stress – de traumatische scheiding van de moeder bij de geboorte en de zorg tijdens de eerste maanden door derden tot aan het moment van plaatsing in een pleeg(adoptie)gezin, vinden plaats in de preverbale fase. Aan begeleiding werd vroeger niet gedaan. Er bestond geen verplichting tot statusvoorlichting, nazorg of toezicht in de adoptiegezinnen, in tegenstelling tot de pleegzorg. Kinderloosheid was ook een taboe waarover je niet sprak. In die context van stilzwijgen en geheimhouding werden duizenden nieuwe gezinnen gesticht. Anno 2018 ontmoeten therapeuten deze generatie wellicht in hun praktijk of zij komen in aanraking met adoptiegezinnen die hulp zoeken. Wat is belangrijk te weten over de verzwegen Nederlandse adoptiegeneratie om goed te kunnen aansluiten op hun zorgbehoefte en wat leert die generatie ons om in de toekomst goede zorg en begeleiding te kunnen bieden aan de vele samengestelde gezinnen van nu en straks? Daarover vertelt Eugénie en ook gaat zij in op een aantal specifieke kwaliteiten, vaardigheden en behandelmogelijkheden die zorgprofessionals wat haar betreft standaard in hun uitrusting moeten hebben, van huisarts, praktijkondersteuner, verloskundige, kraamverpleegkundige-/ verzorgende, gynaecoloog, GGD, gemeente (WMO & Jeugdzorg), Raad voor de Kinderbescherming, gedragsdeskundige, advocaat, rechter, psycholoog tot en met het hoofd behandeling in de gespecialiseerde GGZ (kliniek). Eugénie schreef een roman over de Nederlandse adoptiegeschiedenis en voerde daarnaast meer dan honderd gesprekken met betrokkenen bij de afstandspraktijken in de 20e eeuw in ons land. Een aantal van deze gesprekken heeft zij vastgelegd in een ooggetuigendeel. Tot slot heeft ze wetenschappers en deskundigen geïnterviewd en hun bijdragen zijn, evenals een aantal verdiepingen, te lezen op www.schootvoltranen.nl

 

Programma

 

15.00 - 16.00 uur
Inleiding

 

Pauze

 

16.15- 17.15 uur
Workshop

 

We vragen je om de 20 euro deelnamegeld contant te betalen:

 

Aanmelden = deelnemen.

 

Organisatie en Contactpersonen

 

Deze lezingencyclus wordt georganiseerd door de gezinspsychiatrie samen met Kennisprt die dit over hebben genomen van de vroegere Keerkring

 

Contactpersonen: Peter Simons en Bea Bolt.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Route