Workshop Open Dialogue - werken met het sociaal netwerk

 

Heleen Wadman en Dirk Corstens

 

 

Wilhelminagebouw in Beilen 19 sept 2019 15:00 - 17:15 uur

 

Formulier invullen
Accreditatie aangevraagd NVRG en SKJ 2 punten

 

Open Dialogue is een sociaal netwerkbenadering die ontwikkeld is in Fins West-Lapland voor als mensen vanwege psychische problemen hulp vragen. Wie tot het sociaal netwerk behoren bepaalt de persoon die zorg nodig heeft. Het doel van gesprekken is om te komen tot een gezamenlijke taal waarbij zoveel mogelijk stemmen gehoord worden. Woorden die belichaamd zijn krijgen veel aandacht. Twee of meer gespreksbegeleiders proberen door hun ervaringen in het hier en nu uit te spreken - reflectie - het betekenis geven aan de ontwrichtende ervaring te bevorderen. Interpretatie wordt achterwege gelaten.

 

De resultaten van deze benadering bij mensen met een eerste psychose zijn zorgvuldig onderzocht en positief met betrekking tot een sterk verminderde opnameduur, minder mensen krijgen medicatie, mensen hebben aanzienlijk minder klachten, en 80% werkt of studeert na vijf jaar.

 

Vanuit Nederland zijn vanuit vijf instellingen - Lentis, GGzE, Lister, Altrecht, MET ggz - mensen opgeleid in Peer-supported Open Dialogue , waar met nadruk ervaringsdeskundigen op een gelijkwaardige manier gespreksbegeleiders zijn. 

 

In deze workshop zullen we eerst een korte inleiding geven over de sleutelprincipes van Open Dialogue en vervolgens met een aantal deelnemers aan de workshop met een rollenspel trachten te verduidelijken hoe het netwerkgesprek er uit kan zien.

 

Heleen Wadman werkt als ervaringsdeskundige bij Lentis in Groningen.

 

Dirk Corstens werkt als psychiater en psychotherapeut bij MET ggz in Roermond.

 

Beiden zijn geschoold in Open Dialogue.

 

Programma

 

15.00 - 16.00 uur
Inleiding

 

Pauze

 

16.15- 17.15 uur
Workshop

 

We vragen je om de 20 euro deelnamegeld contant te betalen:

 

Aanmelden = deelnemen.

 

Organisatie en Contactpersonen

 

Deze lezingencyclus wordt georganiseerd door de gezinspsychiatrie samen met Kennisprt die dit over hebben genomen van de vroegere Keerkring

 

Contactpersonen: Peter Simons en Bea Bolt.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Route