Kijk voor het programma van 2020 op kennisprt.com

 

Het verdragen van het ontoereikend zijn

Je kan je niet meer aanmelden, de studiedag is overtekend!!

 

 

 

Studiedag 13-12-2019

 

Wilhelminagebouw in Beilen

 

Route 

 

Accreditatie 5 punten bij de NVRG

 

Deelname inclusief lunch 65 euro

 

Met Marian Ploegmakers, Frans Holdert, Edu van de Velden, Cor Vreugdenhil, Ellen Aptroot, Jan Bout en Albert Neeleman.

 

Dagvoorzitter: Karin Dijkman

 

Vragen kan je stellen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Inleiding:

 

In het afsluiten van het directe werken met de ingewikkelde en pijnlijke kant van de liefde, worstelde ik met het thema afscheid. Ik ben blij met wat ik heb kunnen bijdragen binnen de Keerkring en later binnen de AFPN maar wat blijft steken zijn de casussen waarin ik voor mijn gevoel tekort geschoten ben. Dus toen ik onlangs Marian Ploegmakers daarover sprak en ze tegen me zei: “Maar jij MOET afscheid nemen”, dacht ik dan moet het over dit gevoel en besef van ontoereikend zijn gaan. Ik denk dat dit thema breed wordt herkend maar doorgaans niet zo wordt besproken.

 

Ik hoop dat dit thema jullie aanspreekt,

 

Peter Simons

 

Met dank voor hun enthousiaste toezegging tot deelname aan deze studiedag maak ik onderstaand programma bekend

 

 

 

Marian Ploegmakers

 

Inleiding: over het ontstaan van de titel.

 

 

 

Frans Holdert

 

Is alles naar wens?

 

40 jaar werken in de psychiatrie en gezinstherapie: wat is er veranderd? Een persoonlijk verhaal van Frans Holdert

 

Over zijn avonturen in de GGZ en de conclusies na ruim 40 jaar.

 

Ontoereikendheid op alle niveaus: medisch, psychotherapeutisch, persoonlijk, educatief en sociaal-politiek.

 

Hoe moeten onze opvolgers hiermee verder?

 

 

 

Edu van de Velden

 

Armoede kan in rijkdom gekleed gaan

 

 

 

Een analyse van ontoereikendheid. Misvattingen over doelstellingen van psychotherapie. Het onjuist interpreteren van circulaire causaliteit. Misverstanden, niveauverwarring en dogma’s bij psychotherapeuten.

 

Onverdraaglijke ontoereikendheid bezien vanuit het (dynamisch) systeemtheoretisch perspectief. Gelaagdheden in het denken.

 

 

 

Cor Vreugdenhil

 

De kracht van ontoereikendheid

 

ofwel ‘hoe blijven we leren?’

 

Hierin spelen de natuur, de dieren en wijze voorgangers in ons vakgebied een belangrijke rol.

 

Maar ook onze ‘kijk’ op onszelf, onze samenleving en onze cultuur.

 

In de ontoereikendheid speelt “het afscheid nemen van” natuurlijk ook een belangrijke rol. 

 

Afscheid nemen van oude denkbeelden dat mannen intelligenter zijn dan vrouwen, dat er onderscheid is tussen ‘ons’ land en andere landen, 'onze' mensen en andere mensen, 'onze' denkbeelden en andere denkbeelden.

 

Hoe kunnen we ervaren dat er nieuwe wegen, methoden en technieken zijn die ons vak verrijken in plaats van dat het oude wijn in nieuwe zakken blijken te zijn?

 

Hoe kunnen we iets ‘leren kennen’, wat we voordien niet kenden?

 

Op al deze vragen hoop ik u het antwoord schuldig te blijven en trouw te blijven aan de titel van deze lezing!

 

 

 

Ellen Aptroot

 

De wet van de onbedoelde gevolgen

 

Een collumn over psychotherapie vanuit een systeemtheoretisch perspectief.

 

Ontoereikendheid wordt niet opgelost door een hyperspecialisatie. In dat geval is er sprake van een loochening van complexiteit en samenhang.

 

Behandelen is meer dan genezen. Evenals dat de kwaliteit van leven meer is dan het besef van onvolmaaktheid van het leven dat onherroepelijk eindigt met de dood.

 

Specialisatie komt tot bloei in het besef in welk kader men opereert. Evidentie is meer dan effectstudies. De onbedoelde gevolgen van de waan van de dag.

 

 

 

Jan Bout en Albert Neeleman

 

Het Monster in de Groep

 

Voorafgaand aan een live parengroep presenteren zij een kort verhaal waarin zij de ontoereikendheid van de groep, subgroep, relatie, partners en therapeuten onderzoeken.

 

 

 

De deelnemers:

 

 

 

Marian Ploegmakers-Burg

 

(1943) is GZ psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut en één van de oprichters van het Instituut AIGR. Als psychoanalytica werkt zij met kinderen en adolescenten, zowel individueel als in gezinnen en in groepen. Zij is opleider en supervisor van de NPAV, NVRG, NVGP, VKJP en NVP en leertherapeut van de NPAV en NVRG.

 

 

 

Frans Holdert

 

(1952) is arts-psychotherapeut en heeft meer dan 30 jaar gewerkt als psychiater en kinderpsychiater met gezinnen waarin psychiatrische problemen voorkomen (trauma, ADHD, depressie, bipolaire stoornissen, psychose). Hij is één van de oprichters van het Instituut AIGR. Daarnaast is hij opleider, supervisor en leertherapeut van de NVRG en VKJP en geeft coaching aan individuen en teams.

 

Edu van de Velden is psychotherapeut opleider en supervisor van de N.V.R.G. Gespecialiseerd in kinderen met een traumatische achtergrond gezins- problematiek en complexe sociale netwerken.

 

Cor Vreugdenhil

 

Oprichter van de Rotterdamse Kring. Welke onder andere een jaarlijks symposium organiseeert met Maurizio Andolfi. Consulent bij Molemann Familie- en groepstherapeut en opleider. Ook consulent bij BuurtzorgT, docent systemisch coachen bij “Inzicht”, consulent ProPersona ouderen Arnhem

 

Ellen Aptroot opleider in de master voor bestuurders in de zorg en familie bedrijven en supervisor

 

 

 

Jan Bout

 

(1949) is als psychotherapeut en behandelcoördinator werkzaam geweest in Beilen, in het Kenniscentrum voor Relatieproblematiek en op de klinische (echt)parengroepsbehandeling De Keerkring van GGZ Drenthe. Nu werkt hij in zijn eigen psychotherapiepraktijk Quo Vadis voor individuen en paren. Jan Bout gaf als opleider van de NVRG workshops in binnen- en buitenland, o.a. met Albert Neeleman de cursus echtpaargroepstherapie.

 

Albert Neeleman

 

(1963) is GZ psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en seksuoloog. Hij werkt sinds 2013 bij het Instituut AIGR. Hiervoor was hij o.a. een aantal jaren als behandelaar en manager verbonden aan de Keerkring, Kenniscentrum voor Partnerrelatie en Psychiatrie en o.a. directeur hulpverlening bij jeugdzorgaanbieder  Yorneo. Zijn expertise betreft relatie-en gezinstherapie, groepsbehandeling en seksuologie gedurende de levensloop, onderwerpen waar hij ook over schrijft en les over geeft. Hij geeft coaching en advies aan individuen, partnerrelaties, groepen en teams en is supervisor van de NVRG.

 

 

 

Karin Dijkman

 

Het gezicht achter KADE relatietherapie counseling en training. Met de oprichting van het bureau dat mensen ( en organisaties) begeleidt en ondersteunt bij veranderingen - heb ik mijn eigen verander wens gerealiseerd; “als vrije en zelfstandige professional anderen in hun werk en hun privé ondersteunen bij veranderingen, door de combinatie van analytische, systeemgerichte, praktische en mensgerichte aanpak”

 

 

 

 

 

 

Programma

 

 

 

Ontvangst 09:30:00

 

Start 10:00:00 10:15:00 Marian Ploegmakers

 

10:15:00 11:00:00 Frans Holdert

 

11:00:00 pauze

 

11:30:00 12:15:00 Edu van de Velden

 

12:15:00 lunch

 

13:15:00 14:00:00 Cor Vreugdenhil

 

14:00:00 14:30:00 Ellen Aptroot

 

14:30:00 pauze

 

15:00:00 17:00:00 Jan Bout en Albert Neeleman

 

17:00:00 borrel

 

De CO2 compensatie voor deze dag wordt geregeld via Trees for all.